ȘTIRI:

Ghidul alegătorului

Pe 11 decembrie 2016 au loc alegeri parlamentare în România. Nu este clar întotdeauna care sunt procedurile de vot, cine și ce votează, când și unde votăm, cum și de ce votăm. Găsești mai jos răspunsuri la aceste întrebări.

Ce votez?

 • Pe 11 decembrie votezi reprezentanții tăi în Senatul României și în Camera Deputaților. Senatul și Camera Deputaților formează Parlamentul României.
 • Vei avea posibilitatea să alegi dintre partidele și candidații independenți care s-au înscris în competiția electorală în județul tău, respectiv Municipiul București și Diapora.

Când votez?

Alegerile pentru Senat și Camera Deputaților au loc într-o singură zi: duminică, 11 decembrie 2016. Poți vota între orele 7.00 și 21.00.

Cine poate vota?

Ai dreptul să votezi dacă ești cetățean român și ai împlinit vârsta de 18 ani, inclusiv în ziua votului.

Cine nu poate vota?

Conform Constituției și legii, nu au drept de vot:
 1. Persoanele care nu au cetățenia română, chiar dacă au domiciliul sau reședința în România;
 2. Cetățenii români care nu au împlinit 18 ani până în ziua votului;
 3. Debilii sau alienații mintal, puși sub interdicție;
 4. Persoanele condamnate, prin hotărâre judecătorească definitivă, la pierderea drepturilor electorale.

Unde votez?

Poți vota doar în județul în care ai domiciliul sau reședința. Astfel:
 1. Dacă în ziua votului te afli în localitatea de domiciliu sau de reședință, poți vota doar la secția de votare unde ești arondat. Poți Află adresa secției de votare aici: https://www.registrulelectoral.ro/
 2. Dacă în ziua votului ești în altă localitate, dar în același județ unde ai domiciliul sau reședința, atunci poți vota la orice secție de votare din localitatea în care te afli.
 3. În cazul în care ai domiciliul sau reședința în București, poți vota doar la secția de votare unde ești arondat.
Exemplu: Ion Românescu are domiciliul în Ploiești, județul Prahova. Unde poate vota Ion?
 • Dacă Ion este în Ploiești în ziua votului, atunci poate vota doar la secția de votare unde este arondat. Ion poate Află adresa secției aici: https://www.registrulelectoral.ro.
 • Dacă Ion este în vacanță în Sinaia, tot în județul Prahova, atunci el poate vota la orice secție de votare din Sinaia.
 • Dacă Ion nu este în județul Prahova în ziua votului, atunci nu poate vota.
IMPORTANT: Dacă în ziua votului te afli în alt județ decât acela în care ai domiciliul sau reședința, NU poți vota.

De ce nu pot să votez în alt județ?

 • Pentru organizarea alegerilor au fost constituite 43 de circumscripții electorale: 41 de județe + București + Diaspora. Bucureștiul și Diaspora sunt tratate ca județe, conform legilor electorale.
 • În fiecare dintre aceste circumscripții, partidele competitoare prezintă câte o listă de candidați. La fel, un candidat independent apare pe buletinul de vot dintr-o singură circumscripție, nu la nivel național.
 • Așadar, numele candidaților dintr-un județ vor apărea doar pe buletinul de vot care se distribuie în județul respectiv.
 • Dacă tu ai domiciliul în Prahova, dar ești în Satu Mare în ziua votului, nu poți vota pentru că nu vei găsi în Satu Mare buletine de vot cu candidații din Prahova. Și nici nu poți vota candidații din Satu Mare pentru că nu ar mai fi respectate proporțiile de reprezentativitate județeană.
Conform Constituției și legii, nu au drept de vot:
 1. Persoanele care nu au cetățenia română, chiar dacă au domiciliul sau reședința în România;
 2. Cetățenii români care nu au împlinit 18 ani până în ziua votului;
 3. Debilii sau alienații mintal, puși sub interdicție;
 4. Persoanele condamnate, prin hotărâre judecătorească definitivă, la pierderea drepturilor electorale.

Nu ma pot deplasa. Ce trebuie să fac ca să votez?

Dacă nu te poți deplasa pe motiv de boală sau invaliditate, tot ai posibilitatea să votezi. Fă o cerere scrisă, atașează copii ale actelor din care rezultă starea de sănătate sau invaliditate și roagă o rudă, un prieten, un vecin sau personalul medical care te îngrijește să le ducă la cea mai apropiată secție de votare. Președintele biroului secției de votare va aproba cererea și va trimite acasă la tine o urnă specială, buletinele de vot și ștampila. Echipa care va veni la tine trebuie să fie formată din doi membri ai biroului secției de votare și va fi însoțită de un angajat al Ministerului de Interne (polițist sau jandarm).

CUM VOTEZ

Ce act de identitate este necesar?

Ca să poți vota, trebuie să ai la tine unul dintre următoarele acte de identitate:
 1. cartea de identitate;
 2. cartea electronică de identitate;
 3. cartea de identitate provizorie;
 4. buletinul de identitate;
 5. pașaportul diplomatic;
 6. pașaportul diplomatic electronic;
 7. pașaportul de serviciu;
 8. pașaportul de serviciu electronic;
 9. carnetul de serviciu militar, în cazul elevilor din școlile militare.

Câți reprezentanți are județul meu în parlament?

Norma de reprezentare pentru alegerea Camerei Deputaților este de un deputat la 73.000 de locuitori, iar norma de reprezentare pentru alegerea Senatului este de un senator la 168.000 de locuitori.

Județ Număr senatori Număr deputați Județ Număr senatori Număr deputați Județ Număr senatori Număr deputați
ALBA 2 5 DÂMBOVIȚA 3 7 PRAHOVA 5 11
ARAD 3 7 DOLJ 4 10 SATU MARE 2 5
ARGEȘ 4 9 GALAȚI 4 9 SĂLAJ 2 4
BACĂU 4 10 GIURGIU 2 4 SIBIU 3 6
BIHOR 4 9 GORJ 2 5 SUCEAVA 4 10
BISTRIȚA NĂSĂUD 2 5 HARGHITA 2 5 TELEORMAN 2 5
BOTOȘANI 3 6 HUNEDOARA 3 6 TIMIȘ 4 10
BRAȘOV 4 9 IALOMIȚA 2 4 TULCEA 2 4
BRĂILA 2 5 IAȘI 5 12 VASLUI 3 7
BUZĂU 3 7 ILFOV 2 5 VÂLCEA 2 6
CARAȘ SEVERIN 2 5 MARAMUREȘ 3 7 VRANCEA 2 5
CĂLĂRAȘI 2 4 MEHEDINȚI 2 4 BUCUREȘTI 13 29
CLUJ 4 10 MUREȘ 4 8 DIASPORA 2 4
CONSTANȚA 5 11 NEAMȚ 3 8
COVASNA 2 4 OLT 3 6

Care este sistemul de vot?

Senatorii și deputații sunt aleși prin scrutin de listă, potrivit principiului reprezentării proporționale. Cu alte cuvinte, partidele propun liste de candidați. Ordinea pe listă este fixă și candidații ajung în Parlament conform poziției pe listă și în funcție de procentul de voturi pe care partidul l-a obținut la nivel județean și național. Când votăm, votăm partidul și lista propusă de partid. Nu votăm omul, așa cum se întâmplă într-un sistem de vot uninominal.

Informații generale despre Parlament

 • Conform Constituției, Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român și unica autoritate legiuitoare a țării.
 • Parlamentul este alcătuit din două camere: Camera Deputaților și Senat. Camera Deputaților și Senatul sunt alese pentru un mandat de 4 ani.
 • Camera Deputaților și Senatul lucrează în ședințe separate. Pot exista și ședințe comune pentru: primirea mesajului Președintelui României, aprobarea bugetului de stat și a bugetului asigurărilor sociale de stat, declararea mobilizării totale sau parțiale, declararea stării de război, numirea Avocatului Poporului, numirea, la propunerea Președintelui României, a directorilor serviciilor de informații etc.
 • Parlamentul adoptă legi constituționale, legi organice și legi ordinare. Legile constituționale sunt cele de revizuire a Constituției, iar prin legi organice se reglementează: sistemul electoral și organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, organizarea, funcționarea și finanțarea partidelor politice, statutul deputaților și al senatorilor, stabilirea indemnizației și a celorlalte drepturi ale acestora, organizarea și desfășurarea referendumului, organizarea Guvernului și a Consiliului Suprem de Apărare a țării, regimul stării de mobilizare parțială sau totală a forțelor armate și al stării de război, regimul stării de asediu și al stării de urgență, infracțiunile, pedepsele și regimul executării acestora, acordarea amnistiei sau a grațierii colective, statutul funcționarilor publici, contenciosul administrativ, organizarea și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii, a instanțelor judecătorești, a Ministerului Public și a Curții de Conturi, regimul juridic general al proprietății și al moștenirii, organizarea generală a învățământului, organizarea administrației publice locale, a teritoriului, precum și regimul general privind autonomia locală, regimul general privind raporturile de muncă, sindicatele, patronatele și protecția socială, statutul minorităților naționale din România, regimul general al cultelor.
 • Inițiativa legislativă aparține, după caz, Guvernului, deputaților, senatorilor sau unui număr de cel puțin 100.000 de cetățeni cu drept de vot.