ȘTIRI:

PROGRAM DE GUVERNAREPartidul Social Democrat

Partidul Social Democrat a fost fondat pe 6 februarie 1990, sub numele de Frontul Salvării Naționale (FSN). În martie 1992 are loc o scindare în FSN, din care rezultă două partide: FSN și Frontul Democrat al Salvării Naționale (FDSN). Din iulie 1992, FDSN devine Partidul Democrației Sociale din România (PDSR), iar în 2001 PDSR fuzionează cu Partidul Social Democrat Român (PSDR), născându-se Partidul Social Democrat (PSD).

Rezumatul Programului de Guvernare

Mai mulţi români în clasa de mijloc. Susţine readucerea României pe creştere şi ridicarea nivelului de trai al românilor pentru a face parte din clasa mijlocie.

Obiectivele programului de guvernare

 1. 2020: 60000 LOCURI DE MUNCĂ NOU CREATE prin susținerea Programului Național de Dezvoltare a Antreprenoriatului.
 2. 20% creștere anuală a numărului de firme din România.
 3. În 2020 - 8.7 mld Lei venituri în plus la buget generate de efectele de multiplicare din Fonduri europene;
 4. 15 mld Lei (cumulat) venituri în plus la buget generate de efectele de multiplicare din Fondul Suveran de Dezvoltare și investiții;
 5. Cu 3,6 mld Lei > 2019 venituri în plus la buget generate de efectele de multiplicare din Investiții, 6,9 mld Lei venituri în plus la buget generate de efectele de multiplicare din creșterea veniturilor pentru populație.
 6. În 2020: PIB - 1014 mld lei, Venituri BGC - 330 mld lei.
 7. Datoria guvernamentală - 38.4 mld lei, Deficit bugetar - 2%.
 8. Salariu minim brut: 1750 lei, Salariu mediu brut: 3950 lei, 5,6 milioane salariați cu normă întreagă, 1400 lei punctul de pensie.
 9. Opt spitale regionale noi până în 2020.
 10. Repornirea producţiei de vaccinuri şi dezvoltarea Institutului Cantacuzino.

Sursă program de guvernare

Constituție

Nu există informaţii disponibile în programul de guvernare.

Justiție și anticorupție

Nu există informaţii disponibile în programul de guvernare.

Politică fiscală

 • Pentru persoanele care câştigă sub 2000 Ron brut, medici şi IT-işti: eliminarea impozitului pe venit.
 • Pentru persoanele care câştigă peste 2000 Ron brut: reducerea impozitului pe venit până la 10%.
 • Pentru salariaţi: reducerea contribuţiilor CAS şi CASS la 25%, respectiv 10%.
 • Pentru salariaţi: eliminarea contribuţiilor de şomaj, concedii, creanţe salariale, risc şi accidente.
 • Pentru pensionari cu pensii mai mici de 2000 Ron brut: eliminarea impozitului pe venit.
 • Pentru pensionari cu pensii peste 2000 Ron brut: reducerea impozitului pe venit la 10% din suma care depăşeşte 2000 Ron.
 • Pentru pensionari: eliminarea contribuţiei CASS.
 • Pentru cabinete individuale, PDA, DDA etc. care obţin venituri independente ce nu depăşesc 24000 lei anual: eliminarea impozitului pe venit.
 • Pentru cabinete individuale, PDA, DDA etc. care obţin venituri independente ce depăşesc 24000 lei anual: reducerea impozitului pe venit la 10% din suma care depăşeşte 24000 lei.
 • Pentru persoanele cu activităţi independente: eliminarea CAS şi a CASS. CAS se va plăti la fondurile private de pensii sau la casele proprii de pensii.
 • Alte venituri obţinute de persoane fizice: eliminarea CASS şi reducerea impozitului pe venit la 10%.
 • Eliminarea sau reducerea la 3% a impozitului pentru transferul proprietăţii pentru valori mai mici de 200 mii lei şi, respectiv, mai mari de 200 mii lei.
 • Eliminarea impozitelor pe terenuri agricole, pentru autoturisme (1600 cm3), motociclete, microbuze, autobuze, tractoare, remorci, autovehicule de trasport, marfă etc.
 • Pentru firmele cu mai puţin de 9 angajaţi: ridicarea plafonului C.A. de la 100000 euro la 500000 euro şi reducerea impozitului pe C.A. la 1%.
 • Pentru firme: scutirea de plata impozitului pe venit pentru primii 10 ani şi eliminarea impozitului pe dividende.
 • Reducerea TVA la 18%.
 • Eliminarea TVA la vânzarea de locuinţe.
 • Reducerea TVA pentru publicitate la 9%.

Mediul de afaceri

 • 200.000 lei/proiect/antreprenor.
 • Finanțare pentru 10.000 de start-up-uri anual. 
 • Eliminarea a 102 taxe.
 • Majorarea plafonului pentru opţiunea de înregistrare la plata TVA (în cazul IMM şi PFA), în 2 etape: a) de la 220000 lei la 300000 lei, prin actualizarea cursului de schimb euro-leu (de la 3,38 lei/euro, la cât e calculat astăzi); b) de la 300000 lei la 1000000 lei - solicitare către CE.
 • Creşterea salariului minim pe economie până la 1750 lei în ianuarie 2020.
 • Stoparea externalizării profiturilor de către firmele multinaţionale începând cu 2018 (se va implementa gradual, timp de 2 ani).
 • Creşterea medie a salariilor bugetarilor: 56% şi adoptarea legii salarizării unitare la bugetari.
 • Crearea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii - 100% deţinut de stat, format din 200 de companii de stat care valorează împreună 45 miliarde lei. FSDI va funcţiona în baza emiterilor de obligaţiuni, dividende, valorificarea activelor neperformante, atragerea altor surse investiţionale. FDSI va înfiinţa companii, va retehnologiza companii, va aduce capital şi va asigura transparenţa şi finanţarea companiilor de stat.
 • Creşterea anuală cu 20% a numărului de firme existente şi creşterea competitivităţii.
 • Extinderea programului Erasmus: schimb de bune practici între antreprenorii europeni.

Infrastructură

 • Investiţii în autostrăzi şi căi ferate provenind de la Fondul Suveran de Dezvoltare şi Investiţii (un fond de investiţii al 200 de companii de stat care valorează 45 miliarde lei).
 • 1500 locuințe de serviciu pentru medici tineri, profesori debutanți, tineri din medii dezavantajate, tineri cu dizabilități.
 • Dezvoltarea infrastructurii sportive naționale: 2 Săli Polivalente (10-15000 locuri), 4 baze nautice, 4 patinoare acoperite, 2 hipodromuri,1 velodrom.

Dezvoltare regională

Nu există informaţii disponibile în programul de guvernare.

Agricultură

 • Sprijinirea fermierilor pentru a nu mai importa alimentele pe care românii le pun pe masă.
 • Plata la timp a subvențiilor.
 • Refacerea și extinderea sistemului de irigații, astfel: etapa 1 (2017-2020): 40 de amenajări, 1300000 ha; etapa 2 (2018-2020): 37 de amenajări, 490000 ha; etapa 3 (2019-2020): 9 amenajări, 190000 ha. Apă gratuită până la stația de punere sub presiune. Impact bugetar, 2017-2020: 1,14 mld Euro, sursa fiind Bugetul de Stat și 342 mil Euro, sursa fiind FEADR.
 • Finanțarea sistemului anti-grindină și de creștere a precipitațiilor cu 45 milioane Euro de la Bugetul de stat. Termen 2017-2018.
 • Creșterea absorbției fondurilor europene: 9,7 mld Euro.
 • Înființarea unor centre de colectare și a unor unități de procesare pentru legume și fructe - investiție de 100 milioane Euro provenind din Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții.
 • Înființarea unor centre de colectare și a unor unități de procesare pentru lână și piei de ovine și caprine- investiție de 200 milioane Euro provenind din Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții.
 • Program pentru susținerea produselor deficitare (2017- tomatele și porcul) pentru reducerea importului și asigurarea consumului din producția internă. Alocare bugetară suplimentară an de an: 240 milioane Euro.
 • Eliminarea impozitului pe terenuri agricole lucrate începând cu 2018.
 • Impozit zero pentru tractoare, utilaje agricole, începând cu 2018.
 • Cadastrarea tuturor terenurilor agricole de către stat până în 2020.
 • Program național de cercetare în cadrul Academiei de Științe Agricole și Silvice: 100 milioane Euro timp de 4 ani.
 • Încurajarea producției bio, creșterea suprafeșei cultivate la 500000 ha.
 • Înființarea unui Laborator național de certificare a produselor ecologice și tradiționale.
 • Centre de informare pentru producători privind facilitățile acordate.
 • Credite de dezvoltare pentru stimularea producției vegetale, zootehnice, acvacultură și industrie alimentară. garanții de stat: 80% din valoarea creditului de producție.
 • Scutirea de TVA la materii prime și serviciile din agricultură, începând cu martie 2017.
 • Referitor la tinerii sub 35 ani angajați în agricultură cel puțin pentru o perioadă de 1 an și cel puțin în număr de 3 de către același angajator: scutirea angajatului și angajatorului de obligațiile către stat pe toată perioada angajării.
 • Cursuri de scurtă durată pentru lucrătorii din agricultură.
 • Reglementarea mai strictă a legislației privind achizițiile de terenuri.
 • Îmbunătățirea legislației de agricultură, în sensul eliminării reglementărilor paralele: Codul Agriculturii.
 • Realizarea Codului Apei și Solului.
 • Simplificarea legislației privind formele de sprijin din agricultură.
 • Îmbunătățirea legislației privind trasabilitatea produselor agroalimentare.
 • Realizarea unui sistem unitar de monitorizare a produselor intrate pe piața de consum care să facă posibilă eliminarea produselor neconforme.
 • Crearea de fonduri mutuale agricole.
 • Revizuirea legislației privind referitoare la managementul ambalajelor, ecarisaje și dejecții.
 • Creșterea rolului Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului, inclusiv prin suplimentarea personalului cu 1000 de angajați.

Energie și resurse naturale

 • Investiţii în energie provenite de la Fondul Suveran de Dezvoltare şi Investiţii (un fond de investiţii al 200 de companii de stat care valorează 45 miliarde lei).

Protecția mediului înconjurător

Programe de încurajare a activităților în zona montană în valoare de 1 mld Euro, timp de 10 ani, privind:

 • protecția resurselor naturale.
 • densitatea echilibrată a populației în zona montană.
 • crearea și protejarea infrastructurii de acces.

Sănătate

 • Investiţii în spitale provenite de la Fondul Suveran de Dezvoltare şi Investiţii (un fond de investiţii al 200 de companii de stat care valorează 45 miliarde lei).
 • Relansarea Programului Naţional pentru vindecarea bolnavilor de hepatită C - pentru toţi pacienţii cu gradul F3.
 • Anularea Hotărârii de Guvern 800/oct.2016 privind preţul medicamentelor - propunere PSD: anularea creşterii preţurilor medicamentelor.
 • Dezvoltarea companiei UNIFARM.
 • Ieftinirea cu 35% a medicamentelor inovative care şi-au pierdut patentul.
 • Dezvoltarea Spitalului Republican „Carol Davila” ca centru de urgenţă, excelenţă şi cercetare, şi a unui campus medical afiliat.
 • Opt spitale regionale noi până în 2020.
 • Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii spitaliceşti existente şi dotarea unităţilor sanitare cu echipamente de imagistică moderne, echipamente pentru analize de laborator şi paturi pentru arşi.
 • Dezvoltarea capacităţii de răspuns pentru Serviciile de Ambulanţă şi SMURD.
 • Program „medicament gratuit pentru fiecare boală”.
 • Actualizarea frecventă a listei de medicamente compensate.
 • Asigurarea medicamentelor pentru toţi pacienţii din programele naţionale - introducerea contractelor pentru programele naţionale de tip cost-volum-rezultat.
 • Buget multianual pentru vaccinurile incluse în planul naţional, conform OMS; repornirea producţiei de vaccinuri şi dezvoltarea Institutului Cantacuzino.
 • Debirocratizarea accesului la tratament.
 • Asigurarea finanţării integrale pentru toate serviciile medicale aferente unei boli finanţate printr-un program naţional.
 • Screening gratuit pentru depistarea bolilor cu impact mare asupra sănătăţii publice - sursă de finanţare: Fonduri Europene şi Buget de stat.
 • Programe profilactice pentru copii.
 • Începând cu 2018: salariu minim de angajare în domeniul medical: 1200 Euro brut, 0% impozit pe venit.
 • Revizuirea sistemului de salarizare: 100% creşterea salariilor pentru asistenţii medicali, 2150 lei salariul minim brut pentru infirmieri şi asistenţii sociali, 2250 lei salariul minim brut pentru angajaţii cu studii medii asistenţă socială, 2500 lei salariul minim brut pentru angajaţii cu studii superioare asistenţă socială. Alte beneficii financiare: tichete de vacanţă, fond de premiere şi subvenţionare chirii.
 • Centre de telemedicină.
 • Creşterea bugetului pentru sănătate la 6,4% din PIB în 2020.

Educație

 • Un liceu antreprenorial în fiecare reședință de județ.
 • Program de prognoză a evoluției pieței muncii, de gestiune a curriculei școlare împreună cu ministerul Educației și Ministerul Muncii.
 • Universități finanțate în funcție de angajare:  creșterea ponderii criteriului privind angajabilitatea în finanțarea instituțiilor de învățământ superior, precum și în clasificarea și evaluarea externă a instituțiilor de învățământ superior.
 • Tabere tematice și programe naționale pentru pregătirea vocațională a tinerilor (muzică, pictură etc.) în parteneriat cu Ministerul Culturii și Ministerul Educației.
 • Înființarea pe lângă autoritățile publice locale a unor centre unde se vor organiza cursuri de dezvoltate personală și profesională pentru tineri (limbi străine, pictură, muzică, antreprenoriat, TIC etc.
 • Stabilirea unei sume anuale ce poate fi dedusă din impozitul datorat de fiecare persoană pentru cheltuielile educaționale (rechizite, taxe școlare, cursuri de formare, participare la conferințe).
 • Dezvoltarea unui portal online pentru tineri care sa cuprindă oferta educațională, locuri de muncă, oferta formare continuă, posibilități de finanțare, obiective și informații culturale.
 • Construirea de centre de consiliere și orientare școlară în fiecare județ.
 • Forme alternative de învățământ mai ales în zonele rurale și pentru tinerii de etnie romă.
 • Cooptarea asociațiilor de reprezentare a tinerilor în procesul de evaluare a programelor de studii.
 • +3000 de locuri de cazare în căminele școlare/universitare pentru tinerii din mediul rural.
 • Implementarea unor proceduri clare de recunoaștere a activităților de voluntariat pe baza Cadrului Național al Calificărilor.
 • Educația fizică: disciplină obligatorie în învășământ.
 • Programul "Romnânia în mișcare": competiție sportivă de masă între orașe și comune.
 • Dezvoltarea infrastructurii și activității sportive în școli.
 • Selecția și susținerea celor mai buni sportivi prin înființarea unor centre de selecție și inițiere județene și a unui centru de excelență național.
 •  

Cultură și culte

Nu există informaţii disponibile în programul de guvernare.

Politici sociale

 • Creşterea cu 60% (până în 2020) a punctului de pensie.
 • Creşterea pensiei minim garantate la 640 lei (ianuarie 2018).
 • Deduceri de 1600 lei/an/copil pentru famiile cu mai puţin de 5000 lei/lună.
 • Deduceri de 1200 lei/an/copil pentru famiile cu venituri cuprinse între 5000 și 10000 lei/lună.
 • CASS plătit de la buget pentru familiile cu venituri mai mici de 1250 lei/lună fără salariaţi.
 • CASS plătit de la buget pentru soţul/soţia aflat(ă) în întreţinere pentru familiile cu venituri cuprinse între 1250 lei şi 5000 lei/lună.
 • 75% din cheltuielile cu chiria şi utilităţile pentru cei care găsesc un loc de muncă la mai mult de 50 km de localitatea de domiciliu, pentru familiile cu venituri sub 5000 lei/lună.
 • Credit de 40000 lei pentru tineri sub 26 ani (studenţi, angajaţi sau care urmează o şcoală profesională) destinat cursurilor, chiriilor şi avansului pentru casă şi garantarea a 80% din valoarea creditului pentru casă, cu dobândă subvenţionată integral de către stat.
 • Obiective: 1. reducerea sărăciei - reducerea numărului persoanelor cu risc de sărăcie sau excluziune socială cu 1,5 milioane până în 2020. 2. Creşterea clasei de mijloc - peste 1 milion de români vor avea salariul de peste 1000 euro brut până în 2020. 3. Crearea a peste 850000 de locuri de muncă până în 2020. 4. Reducerea ratei şomajului la 3,5% până în 2020. 5. Reducerea decalajelor de dezvoltare între mediul urban şi rural cu cel puţin 15%.
 • Alocații pentru finalizarea studiilor pentru tineri: 350 Euro/persoană. Beneficiari potențiali: 60000 tineri. Finanțare din Programul Operațional Regional 2017-2020.
 • Alocații pentru terminarea gimnaziului: 400 Euro/persoană. Beneficiari potențiali: 60000 tineri. Finanțare din Programul Operațional Regional 2017-2020.
 • Burse profesionale: 400 Euro/lună. Beneficiari potențiali: 60000 tineri din școlile profesionale. Finanțare din Programul Operațional Regional 2017-2020.
 • Sprijin de 250 lei/lună pentru continuarea studiilor de către tinerii din familiile sărace. Beneficiari potențiali: 270000 elevi. Finanțare din Programul Operațional Regional 2017-2020.
 • Pentru tinerii cu studii superioare licențiați: garantarea a salariului brut de încadrare, în primii trei ani: 2500 lei brut. Subvenționarea cu 50% din cheltuielile angajatorului, în primii trei ani, cu menținerea angajării pe cinci ani. Durata acestui program este de patru ani, sursa fiind Bugetul de stat.
 • Firmele înființate de tinerii proveniți din familiile sărace sau din centre de plasament vor beneficia de statutul de unități protejate autorizate și vor primi minigranturi. Durata acestui program este de trei ani, sursa fiind POCU. Beneficiari potențiali: 10000 tineri.
 • Programe de ucenicie pentru tinerii cu vârste între 16-24 ani. Durata acestui program este de patru ani, sursa fiind POCU. Beneficiari potențiali: 31774 tineri.
 • Programe de stagii profesionale pentru absolvenții de studii superioare (20-24 ani). Durata acestui program este de patru, sursa fiind POCU. Beneficiari potențiali: 52000 tineri.
 • 500 Euro/an pentru fiecare ucenic angajat de întreprinderile cu mai puțin de 50 de angajați care angajează minim 5 ucenici.
 • 1000 Euro/an pentru fiecare stagiar angajat cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, pentru minim 2 ani.
 • Programe de tip "Pasarelă": 10000 de locuri de muncă temporare în sectorul public pentru dobândirea de competențe profesionale.
 • Plan pentru construcția și utilizarea eficientă de locuințe sociale destinate familiilor dezavantajate, inclusiv valorificarea locuințelor abandonate.
 • Locații special amenajate unde părinții pot lăsa copilului mic în grijă specializată, pe perioade scurte, pentru a putea desfășura alte activități strict necesare și urgente: 42 de centre, 42 de echipe specializate în a oferi asistență. Sursa: Bugetul de stat.
 • 1500 locuințe de serviciu pentru medici tineri, profesori debutanți, tineri din medii dezavantajate, tineri cu dizabilități.
 • Creștere burselor pentru studenți: cu 50% de la 1 iulie 2017, cu 40% de la 1 ianuarie 2020.
 • 10% locuri la facultate rezervate pentru tinerii provenind din mediul rural, condiția fiind ca la absolvire să profeseze în învățământul din mediul rural.
 • Creșterea burselor sociale: 700 lei/lună începând cu iulie 2017.

 •  

Administrație publică

 • Procedură simplificată pentru depunerea și aprobarea proiectelor de start-up: online, 1 zi.

Guvernare deschisă

Nu există informaţii disponibile în programul de guvernare.

Diaspora

 • Set de stimulente financiare in vederea atragerii tinerilor înapoi în țară, precum subvenționarea chiriei, garantarea unui fond de investiții, scutirea de impozit pentru o anumită perioadă de timp etc.

Cercetare și inovație

 • Investiţii în cercetare provenite de la Fondul Suveran de Dezvoltare şi Investiţii (un fond de investiţii al 200 de companii de stat care valorează 45 miliarde lei).

Securitate națională

 • Fondul Suveran de Dezvoltare şi Investiţii (un fond de investiţii al 200 de companii de stat care valorează 45 miliarde lei) va susţine crearea unor fabrici noi de componente de armament militar.

Politici externe

Nu există informaţii disponibile în programul de guvernare.

Minorităţi

 • Forme alternative de învățământ mai ales în zonele rurale și pentru tinerii de etnie romă.

Reforma legislaţiei electorale

Nu există informaţii disponibile în programul de guvernare.

Înapoi la toate programele de guvernare