ȘTIRI:

PROGRAM DE GUVERNAREAlianța Noastră România

Partidul Alianța Noastră România (ANR) a fost fondat în iulie 2016 de către Marian Munteanu, fondator și lider al Ligii Studenților în perioada 1989-1991.

Rezumatul Programului de Guvernare

1.Respectarea deplină a drepturilor civile şi politice ale cetăţenilor României: promovarea, în acest sens, a unor mecanisme şi instituţii ale democraţiei directe;

2. Restaurarea drepturilor patrimoniale ale cetăţenilor români cu privire la teritoriul naţional; Susţinerea muncii şi a iniţiativei româneşti, printr-un parteneriat puternic între stat şi mediul economic;

3. Apărarea şi susţinerea activă a drepturilor identitare naţionale, a instituţiilor şi valorilor fondatoare ale civilizaţiei româneşti, tradiţionale şi moderne şi blocarea oricăror tentative politico-administrative de a modifica profilul – etnic, cultural sau religios – al României.

Obiectivele programului de guvernare

1.Stat românesc demn și puternic,

2. Pământul României este al românilor,

3. Educaţie temeinică,

4. Crearea unui puternic capital românesc,

5. Rețea de policlinici și spitale moderne,

6. Armată națională, bine înzestrată și antrenată,

7. România este și va rămâne o țară creștină.

Constituție

 • România este și va rămâne o țară creștină care așază la temelia sa familia creată în baza căsătoriei între un bărbat și o femeie.

Justiție și anticorupție

 • Respectarea deplină a drepturilor civile şi politice ale cetăţenilor României, în primul rând a dreptului de a participa în mod liber, neîngrădit şi în deplină cunoştinţă de cauză la adoptarea deciziilor politice de interes major; promovarea, în acest sens, a unor mecanisme şi instituţii ale democraţiei directe.

Politică fiscală

 • Nu există informaţii disponibile în program.

Mediul de afaceri

 • Susţinerea muncii şi a iniţiativei româneşti, printr-un parteneriat puternic între stat şi mediul economic; reducerea decalajelor economice faţă de Uniunea Europeană, care nu se poate realiza decât prin susţinerea capitalului românesc, singurul cu adevărat interesat să pună în centrul oricăror strategii de dezvoltare spaţiul naţional.
 • Crearea unui puternic capital românesc, în condițiile în care statul va păstra în proprietatea sa toate utilitățile și o importantă parte a resurselor.

Infrastructură

 • Nu există informaţii disponibile în program.

Dezvoltare regională

 • Nu există informaţii disponibile în program.

Agricultură

 • Oprirea înstrăinării proprietăţilor agricole și recuperarea celor înstrăinate abuziv sau ilegal.

Energie și resurse naturale

 • Alianţa Noastră România îşi propune restaurarea drepturilor patrimoniale ale cetăţenilor români cu privire la teritoriul naţional; oprirea înstrăinării proprietăţilor agricole, a resurselor solului şi subsolului, recuperarea celor înstrăinate abuziv sau ilegal; oprirea oricăror intervenţii care pun în pericol climatul, apa, resursele naturale şi, în general, mediul înconjurător.
 • Pământul României este al românilor și reprezintă cea mai importantă bogăție națională, pe care statul o va proteja în mod eficient. Vom opri înstrăinarea pământului țării și irosirea resurselor, vom recupera terenurile și bunurile înstrăinate fraudulos, vom opri distrugerea pădurilor și a mediului înconjurător.

Protecția mediului înconjurător

 • Oprirea oricăror intervenţii care pun în pericol climatul, apa, resursele naturale şi, în general, mediul înconjurător.
 • Vom opri înstrăinarea pământului țării și irosirea resurselor, vom recupera terenurile și bunurile înstrăinate fraudulos, vom opri distrugerea pădurilor și a mediului înconjurător.

Sănătate

 • O națiune sănătoasă nu poate exista fără o puternică rețea de policlinici și spitale moderne, finanțate corespunzător și cu un personal remunerat în mod corect.

Educație

 • Alocarea, în conformitate cu legea, a 6 % din Produsul Intern Brut finanțării învățământului național precum și o nouă strategie de dezvoltare a acestuia.

Cultură și culte

 • Nu există informaţii disponibile în program.

Politici sociale

 • Nu există informaţii disponibile în program.

Administrație publică

 •  Nu există informaţii disponibile în program.

Guvernare deschisă

 • Nu există informaţii disponibile în program.

Diaspora

 • Nu există informaţii disponibile în program.

Cercetare și inovație

 • Nu există informaţii disponibile în program.

Securitate națională

 • Aflată la frontiera sud-estică a NATO și UE, România va fi un stat cu adevărat puternic doar în măsura în care va dispune de o armată națională, bine înzestrată și antrenată, și de o industrie de apărare de prim rang.

Politici externe

 • Nu există informaţii disponibile în program.
Înapoi la toate programele de guvernare