ȘTIRI:

PROGRAM DE GUVERNAREUniunea Democrată Maghiară din România

Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) a fost fondată pe 25 decembrie 1989. UDMR nu este înregistrată ca partid politic, ci ca organizație culturală care face și politică, cu respectarea legilor electorale.

Rezumatul Programului de Guvernare

Planul de dezvoltare, proiectele UDMR vizează bunăstarea Transilvaniei, viitorul acestei regiuni și al întregii ţări.

Obiectivele programului de guvernare

 • Dezvoltarea Transilvaniei, bunăstarea și siguranţa oamenilor care trăiesc aici.

Sursă program de guvernare

http://rmdsz.ro/uploads/fileok/dok/UDMR%202016%20parlamentare.pdf

Constituție

 • O nouă Constituţie, nu amendarea actualei legi fundamentale. O Constituţie modernă, care să admită comunitatea maghiară din România ca factor constituant al statului.

Justiție și anticorupție

Nu există informaţii disponibile în programul de guvernare.

Politică fiscală

 • Valoarea TVA să fie redusă de la 20% la 9%, în cazul tuturor utilităţilor publice, așa cum a fost posibil și în cazul facturilor pentru apă potabilă.

Mediul de afaceri

 • Creșterea salariului minim, în patru ani. Acesta trebuie indexat de la 1.250 lei, cât este în prezent, la 2.000 lei.
 • Iniţierea în Parlament a unei propuneri legislative prin care tinerii antreprenori aflaţi la început de drum să fie scutiţi pentru trei ani de la plata altor impozite în afara celor pentru venit.
 • Înfiinţarea societăţilor comerciale într-o singură zi, iar înfiinţarea acestora să nu depindă de alte costuri.

Infrastructură

 • Finalizarea autostrăzilor Transilvania Nord și Transilvania Sud.
 • Asfaltarea drumurilor din mediul rural și construirea drumurilor expres.
 • Între două colţuri ale Transilvaniei, călătoria cu trenul să dureze cel mult 5 ore, și nu 9, cum este în prezent. În acest scop este necesară reabilitarea transportului feroviar, modernizarea trenurilor și reţelelor de cale ferată. Până în 2018, aceasta înseamnă 345 de kilometri de cale ferată.

Dezvoltare regională

 • O formă de reorganizare regională care conferă drept de decizie deplină localităţilor din Transilvania.

Agricultură

 • Guvernul să sprijine înfiinţarea întreprinderilor agricole familiale cu 50.000 de euro și 3 ani de scutire de la plata impozitului.

Energie și resurse naturale

Nu există informaţii disponibile în programul de guvernare.

Protecția mediului înconjurător

Nu există informaţii disponibile în programul de guvernare.

Sănătate

Nu există informaţii disponibile în programul de guvernare.

Educație

 • Reducerea materiei de studiu într-un mod eficient și eliminarea obligativităţii temelor de casă.
 • Este nevoie de mai multe școli profesionale, manuale adecvate și dotări moderne în școli, pentru ca tot mai mulţi tineri să aibă acces la un învăţământ de calitate indiferent de limba de studiu.
 • Organizarea examenului de Bacalaureat în două trepte. 
 • Trebuie aplicată în regim de urgenţă legea educaţiei: elevii din clasele maghiare trebuie să înveţe limba română după o programă specială, cu un manual special, în toţi cei 12 ani de învăţământ școlar.
 • Salarii mai mari pentru pedagogi. Indexarea cu 25% a salariilor din învăţământ.
 • Școli moderne. În vederea asigurării unui învăţământ de calitate, trebuie să acţionăm cât mai eficient și să continuăm renovarea și dotarea unităţilor școlare.
 • Obiectivul nostru este ca, până în anul 2020, să finalizăm ce am început, iar elevii din toate localităţile din Transilvania să înveţe în condiţii bune, moderne.

Cultură și culte

Nu există informaţii disponibile în programul de guvernare.

Politici sociale

 • Cerem Guvernului să asigure stabilitatea valorii pensiilor pentru toate categoriile de pensionari.
 • Iniţiem introducerea unei scheme de impozitare prin care familiile să beneficieze de reduceri la plata impozitelor în funcţie de numărul copiilor pe care îi au în întreţinere. Concret, această măsură ar însemna 4% pentru 2 copii, 6% pentru 3 copii, iar pentru 4 copii 8% reducere la plata impozitului pe venit.
 • Reduceri suplimentare la plata utilităţilor. Propunem ca valoarea TVA să fie redusă de la 20% la 9%, în cazul tuturor utilităţilor publice, așa cum a fost posibil și în cazul facturilor pentru apă potabilă.

Administrație publică

Nu există informaţii disponibile în programul de guvernare.

Guvernare deschisă

Nu există informaţii disponibile în programul de guvernare.

Diaspora

Nu există informaţii disponibile în programul de guvernare.

Cercetare și inovație

Nu există informaţii disponibile în programul de guvernare.

Securitate națională

Nu există informaţii disponibile în programul de guvernare.

Politici externe

Nu există informaţii disponibile în programul de guvernare.

Minorităţi

 • Propunem încheierea unui nou acord de convieţuire interetnică, care să garanteze, în mod real și pe termen lung, buna convieţuire între români și maghiari, iar noi să trăim cu respect și demnitate ca maghiari în România.

Reforma legislaţiei electorale

Nu există informaţii disponibile în programul de guvernare.

Înapoi la toate programele de guvernare