ȘTIRI:

PROGRAM DE GUVERNAREPartidul Mișcarea Populară

Partidul Mișcarea Populară (PMP) a fost fondat pe 23.07.2013 odată cu transformarea Fundației Mișcarea Populară în partid. Fundația și partidul au apărut ca urmare a disensiunilor politice dintre Președintele României de la acea dată, Traian Băsescu, și Partidul Democrat Liberal.

Rezumatul Programului de Guvernare

„(...) câteva pagini de idei care să arate cum și mai ales prin ce finanțăm prioritățile noastre, priorități expuse în câteva rânduri și de domnul președinte Traian Băsescu, partea de infrastructură, sănătate, educație, dar alături de acestea, fondurile europene care trebuie să corecteze decalajele existente între România și alte state. Vom merge în special pe încurajarea investițiilor. (…)”

Obiectivele programului de guvernare

Înființarea unui minister pentru relația cu Republica Moldova.

Sursă program de guvernare

Constituție

 • În noua Constituție, statul de drept și domnia legii trebuie consolidate, nu slăbite.
 • Într-o țară în care libertatea de expresie e garantată, politicienii nu au nevoie de imunități.

Justiție și anticorupție

 • Finalizarea Mecanismului de Cooperare şi Verificare, fără condiţionalităţi politice, prin îndeplinirea criteriilor care au stat la baza creării acestui Mecanism.
 • Justiția trebuie să fie apropiată de cetățean: mai mulți judecători, proceduri mai scurte și mai ieftine, simplificarea legislației.
 • Educația pentru justiție și statul de drept să înceapă prin introducerea unor norme etice severe în învățământ. Asemenea standarde etice trebuie extinse în sănătate (relaţia medic-pacienţi), administraţie (funcţionari-cetăţeni), politică (relaţia reprezentanţi-alegători), în atribuirea și obţinerea de ajutoare sociale (pentru a evita fraudele şi risipa), dar şi în alte domenii: fiscalitate, lobby, bănci.
 • Limitarea prin lege a finanțării campaniilor electorale la o sumă fixă pentru toți candidații, pentru a limita inechitatea și finanțarea ilegală, care creează obligații oculte.

Politică fiscală

 • Reducerea fiscalității și a supraimpozitării muncii.
 • Reducerea la minimum a implicării statului în economie.
 • Vom lăsa liberă piața muncii, nu vom favoriza unii actori în detrimentul altora, vom interveni doar pentru a stimula direcțiile considerate strategice pentru binele națiunii și pentru a elimina abuzurile.
 • Soluţii liberale în economie, în particular reducerea birocraţiei și a poverilor administrative.
 • Susţinem investiţiile pentru creștere, adică investiţiile în educaţie și cercetare, granturile pentru tinerii întreprinzători etc.
 • Stimularea IMM-urilor, cu atenţie sporită acordată tinerilor, pentru a diminua emigrarea pentru un loc de muncă.
 • Bugete echilibrate sau excedentare şi finalizarea intrării în Zona Euro.
 • Legea bugetului trebuie să definească în mod specific ce e prioritar în investiţii.
 • Reducerea semnificativă a taxelor pe muncă.
 • Repartizarea corectă a poverii fiscale în societate, nu doar pe spatele întreprinzătorilor performanți și cinstiți.
 • Autorităţile centrale şi locale au datoria de a crea un mediu atractiv pentru afaceri.
 • Reglementări care vizează o mai bună colectare a taxelor, combaterea economiei subterane, a evaziunii fiscale.

Mediul de afaceri

 • O participare mai îndelungată în procesul muncii, împreună cu mai mult timp pentru îngrijirea şi educaţia copiilor, precum și îngrijirea vârstnicilor.
 • Creșterea speranței de viață și a calității vieții face inevitabilă pe termen lung creșterea perioadei totale de muncă din decursul vieţii unei persoane.
 • Crearea de locuri de muncă „verzi”, fără afectarea competitivităţii.
 • Reducerea la minimum a implicării statului în economie.
 • Investiţii în educaţie și cercetare, granturile pentru tinerii întreprinzători etc.
 • Stimularea IMM-urilor, cu atenţie sporită acordată tinerilor, pentru a diminua emigrarea pentru un loc de muncă.
 • Promovarea consumului de alimente produse în agricultura din România, pentru a spori numărul de locuri de muncă din agricultura noastră.
 • Acţiuni de valorificare a produselor agricultorilor în pieţele urbane.
 • Politici de dezvoltare a unor spaţii de depozitare în zona rurală, pentru colectarea producţiei de legume şi fructe de la micii fermieri.

Infrastructură

 • Protejarea patrimoniului natural şi a biodiversităţii, prin promovarea utilizării și a dezvoltării tehnologiilor care respectă mediul, în principal în domeniul transportului.
 • Îmbunătăţirea infrastructurii rurale, a calităţii serviciilor publice și a accesului în regiunile rurale.

Dezvoltare regională

 • Includerea prioritară a problemelor legate de familie (educația copiilor și îngrijirea vârstnicilor cât mai aproape de familie) în agendele de dezvoltare locale, regionale, naţionale, europene.
 • Considerăm că autorităţile centrale şi locale au datoria de a crea un mediu atractiv pentru afaceri.
 • Îmbunătăţirea infrastructurii rurale, a calităţii serviciilor publice și a accesului în regiunile rurale.
 • Dezvoltarea unor locuri de muncă non-agricole în mediul rural, între care cele aferente activităților de turism.

Agricultură

 • O agricultură multifuncţională și antreprenorială, conştientă de rădăcinile ei tradiţionale, dar care acordă un loc creativității și inovaţiei.
 • O repartiţie corectă între culturile intensive și culturile bio și artizanale, ca şi între exploatările mari și mici.
 • Vigilență în ceea ce privește calitatea alimentelor, prezervarea mediului rural, păstrarea nealterată a apelor și pădurilor pentru generațiile viitoare.
 • Garanţii publice pentru sectorul agricol, prin proiecte finanţate din fonduri UE.
 • Intrarea tinerilor în industria agricolă, pentru a limita exodul din mediul rural și îmbătrânirea populaţiei rurale.
 • Vom promova consumul de alimente produse în agricultura din România, pentru a spori numărul de locuri de muncă din agricultura noastră.
 • Acţiuni de valorificare a produselor agricultorilor în pieţele urbane.
 • Politici de dezvoltare a unor spaţii de depozitare în zona rurală, pentru colectarea producţiei de legume şi fructe de la micii fermieri.
 • Susţinerea pe mai departe a politicii agricole comune şi a politicii de coeziune în cadrul Uniunii Europene.

Energie și resurse naturale

 • Un sistem energetic axat pe trei obiective: (1) independenţă energetică; (2) impact limitat asupra mediului; (3) energie la un preţ accesibil pentru toţi, cetăţeni şi societăţi comerciale.
 • Sprijinim construcţia de centrale nucleare.
 • Susţinem politica UE în domeniul energiei (energie din surse regenerabile, dezvoltarea energiei eoliene, centrale hidroelectrice și energie fotovoltaică).
 • Consolidarea independenţei energetice prin diversificarea surselor de furnizare a energiei şi prin promovarea unei pieţe unice europene.
 • Crearea de locuri de muncă „verzi”, fără afectarea competitivităţii.
 • Exploatarea resurselor naturale și energetice ale ţării nu trebuie să afecteze siturile arheologice şi nici potenţialul turistic.
 • Implementarea Strategiei Europene a Dunării prin promovarea proiectelor privind infrastructura, transportul şi interconectarea pieţei energetice.

Protecția mediului înconjurător

 • Ameliorarea calităţii aerului, garantarea unei ape de calitate, continuarea eforturilor pentru o gestiune optimă a deșeurilor, aplicarea principiului precauţiei în privinţa undelor electromagnetice şi reducerea poluării fonice.
 • Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, în condiţiile definite în strategiile Uniunii Europene.
 • Protejarea patrimoniului natural şi a biodiversităţii, prin promovarea utilizării și a dezvoltării tehnologiilor care respectă mediul, în principal în domeniul transportului.
 • Încurajăm creşterea suprafeţei domeniului forestier. Este necesară o strategie de reîmpădurire și consolidare a fondului silvic.
 • Susţinem un sistem energetic axat pe trei obiective: (1) independenţă energetică; (2) impact limitat asupra mediului; (3) energie la un preţ accesibil pentru toţi, cetăţeni şi societăţi comerciale.
 • Sprijinim construcţia de centrale nucleare.
 • Susţinem politica UE în domeniul energiei (energie din surse regenerabile, dezvoltarea energiei eoliene, centrale hidroelectrice și energie fotovoltaică).
 • Crearea de locuri de muncă „verzi”, fără afectarea competitivităţii.
 • Exploatarea resurselor naturale și energetice ale ţării nu trebuie să afecteze siturile arheologice şi nici potenţialul turistic.

Sănătate

 • Încurajarea păstrării tradiției societății românești de a îngriji vârstnicii în sânul familiei, mai ales în contextul mobilității geografice sporite.
 • Speranţa de viaţă a românilor este în creştere. Gestionarea, în mod sustenabil, a consecinţelor acestui fapt pentru sistemul de pensii şi asigurări medicale.
 • Politici optime pentru a avea un pachet generic de servicii de sănătate disponibile pentru toți cetățenii României și servicii specializate suplimentare pentru cât mai mulți.
 • O modalitate optimă de definire a rețelei medicale, astfel încât să fie asigurat un serviciu medical de proximitate și, în același timp, să dezvoltăm centre zonale ultramoderne.
 • Un modul optim de implicare a operatorilor privați pe piața asigurărilor și a serviciilor medicale, pentru a crește calitatea serviciilor adresate cetățeanului, concomitent cu limitarea risipei și eliminarea corupţiei.
 • Politici eficiente pentru a opri exodul medicilor din România.
 • Mijloace optime pentru a promova stiluri de viaţă sănătoase şi dezvoltarea serviciilor medicale preventive.
 • Îmbunătățirea comunicării pe teme medicale, mai ales în mediile cu grad de educație scăzut.

Educație

 • Creșterea atractivităţii carierei didactice printr-o formare de calitate, o selecţie justă și, mai ales, o răsplată adecvată printr-un buget pe măsură.
 • Refacerea învăţământului profesional, pentru ca piaţa muncii să orienteze proiectarea şi gestionarea sistemului de educaţie.
 • Standarde academice riguroase, proceduri de concurs și promovare cu evaluatori internaționali. 
 • Constituirea unui număr de universităţi de elită, pentru a putea participa cu şanse la competiţia globală a cercetării.
 • Crearea de institute de studii avansate cu dotări, salarii și burse de nivel european, pentru a păstra în țară profesorii și cercetătorii de vârf.
 • Protejarea și mai strictă a dreptului la proprietatea intelectuală, pentru a reduce fenomenul plagiatului.

Cultură și culte

 • Îmbunătăţirea condiţiilor generale pentru promovarea privată a culturii prin fundaţii, patronaj și sponsorizări. Redactarea unei legi a mecenatului.
 • Depolitizarea Institutului Cultural Român.
 • Dezvoltarea sistemului de biblioteci publice și crearea de servicii virtuale, pentru a suplini, unde e cazul, lipsa publicațiilor tipărite.
 • Redactarea unei legi a patrimoniului, prin care va fi interzisă demolarea oricărei clădiri de patrimoniu.
 • Statul va sprijini întreținerea patrimoniului istoric deţinut de cultele din România, parte valoroasă a moștenirii arhitecturale și artistice.
 • Exploatarea resurselor naturale și energetice ale ţării nu trebuie să afecteze siturile arheologice şi nici potenţialul turistic.

Politici sociale

 • Identificarea celor mai bune forme de recunoaștere (inclusiv prin facilități fiscale) a plusvalorii sociale obținute ca urmare a participării părinților și bunicilor la educația copiilor și la îngrijirea copiilor, vârstnicilor și a persoanelor cu dizabilități în sânul familiei.
 • Ameliorarea acceptării sociale și o evoluție favorabilă în viață a copiilor cu dizabilități.
 • Soluții acceptabile din punctul de vedere al calității vieții, astfel încât raportul de astăzi dintre populaţia angajată în câmpul muncii şi cea aflată la pensie să fie cât mai mare.

Administrație publică

Nu există informaţii disponibile în programul de guvernare.

Guvernare deschisă

Nu există informaţii disponibile în programul de guvernare.

Diaspora

 • Reducerea efectelor negative ale migrației externe și menținerea legăturii cu familia și cu România de către migranții români.
 • Compensarea și prevenirea plecării resursei umane calificate, precum medicii sau inginerii înalt specializați.
 • Continuarea demersurilor în statele membre care menţin restricţii, dar şi la Comisie şi Parlamentul European, astfel încât drepturile cetăţenilor români, în calitate de cetăţeni europeni, să fie pe deplin respectate.
 • Introducerea votului prin corespondență.

Cercetare și inovație

 • Susţinerea investiţiilor pentru creștere, adică investiţiile în educaţie și cercetare, granturile pentru tinerii întreprinzători etc.
 • Susţinerea unei agriculturi multifuncţionale și antreprenoriale, conştientă de rădăcinile ei tradiţionale, dar care acordă un loc creativității și inovaţiei.
 • Susţinerea constituirii unui număr de universităţi de elită, pentru a putea participa cu şanse la competiţia globală a cercetării.

Securitate națională

 • Parteneriatul Strategic cu SUA reprezintă dimensiunea fundamentală a politicii externe şi de securitate a României.

Politici externe

Poziționare în UE

 • Susţinerea pe mai departe a politicii agricole comune şi a politicii de coeziune în cadrul Uniunii Europene.
 • Finalizarea Mecanismului de Cooperare şi Verificare, fără condiţionalităţi politice, prin îndeplinirea criteriilor care au stat la baza creării acestui Mecanism.
 • Aderarea României la spaţiul Schengen pe baza îndeplinirii standardelor acquis-ului Schengen și fără condiționalități politice.
 • Implementarea Strategiei Europene a Dunării prin promovarea proiectelor privind infrastructura, transportul şi interconectarea pieţei energetice.
 • Promovarea Sinergiei Mării Negre şi a Parteneriatului Estic în susţinerea obiectivelor strategice ale României în Vecinătatea Estică.
 • Adoptarea unei Strategii Europene a Mării Negre.
 • Continuarea demersurilor în statele membre care menţin restricţii, dar şi la Comisie şi Parlamentul European, astfel încât drepturile cetăţenilor români, în calitate de cetăţeni europeni, să fie pe deplin respectate.
 • Susţinerea politicii de extindere a UE, cu accent pe Balcanii de Vest, cu luarea în considerare a respectării depline a condiţiilor de aderare, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparţin minorităţii române.
 • Rezolvarea crizei refugiaţilor prin afirmarea principiului solidarităţii europene şi a valorii Tratatelor constitutive ale UE. Respingerea principiului impunerii cotelor obligatorii.
 • Mişcarea Populară susţine consolidarea profilului de stat aliat european cu vocaţie transatlantică, cu rol stabilizator şi predictibil în regiune.
 • Contribuţia la reformarea continuă a Uniunii Europene prin creşterea gradului de integrare a statelor membre până la realizarea Statelor Unite ale Europei.

Poziționare în NATO

 • Dezvoltarea sistemului NATO de apărare antirachetă, ca misiune importantă a Alianţei, pe baza principiului indivizibilităţii securităţii Aliaţilor.
 • Afirmarea NATO ca forum de consultări între Aliaţii europeni şi America de Nord, pe baza susţinerii întăririi legăturii transatlantice între Aliaţi.
 • Consolidarea prezenţei regionale a NATO, mai ales în regiunea extinsă a Mării Negre.
 • Susţinerea politicii „uşilor deschise”, promovând continuarea extinderii Alianţei în Balcanii de Vest şi în Vecinătatea Estică.
 • Promovarea unei relaţii pragmatice între NATO şi Rusia, cu respectarea deplină a principiilor şi valorilor aliate.
 • Parteneriatul Strategic cu SUA reprezintă dimensiunea fundamentală a politicii externe şi de securitate a României.
 • Operaţionalizarea Declaraţiei Comune privind Parteneriatul Strategic pentru Secolul XXI, urmărind valorificarea deplină a perspectivelor de cooperare deschise de aceasta.
 • Includerea României în programul Visa Waiver, în contextul promovării şi adoptării în SUA a noii legislaţii în domeniu.

Alte parteneriate internaționale

 • Apropierea între România și Republica Moldova pe teritoriul cărora trăieşte un singur popor, în scopul realizării dezideratului unionist.
 • Sprijinirea Republicii Moldova pentru punerea în aplicare a Acordului de Asociere cu UE şi a Acordului de comerţ liber aprofundat şi cuprinzător.
 • Continuarea asistenţei bilaterale şi internaţionale, în special a celei europene şi a SUA; acordarea de sprijin pentru stabilizarea macroeconomică.
 • Implementarea Planului de Acţiune, semnat la 3 martie 2012, pentru aplicarea Declaraţiei Comune de instituire a unui Parteneriat Strategic între România şi Republica Moldova.
 • Deplina interconectare pe gaze şi energie electrică.
 • Creşterea numărului de burse acordate tinerilor din Republica Moldova pentru studii liceale şi universitare.
 • Dezvoltarea relaţiei strategice cu Germania, Franţa şi Italia, pe baza excelentelor relaţii economice şi strategice cu aceste state.
 • Consolidarea Parteneriatul Strategic cu Polonia, pe baza intereselor convergente ale celor două state în cadrul UE, NATO şi în Vecinătatea Estică.
 • În cadrul parteneriatului cu Turcia se va pune accentul pe maximizarea intereselor comune în cadrul NATO, a necesităţii transformării regiunii Mării Negre într-un spaţiu de securitate, prosperitate democratică şi stabilitate. Cooperare trilaterală informală iniţiată de România, împreună cu Polonia şi Turcia, în anul 2012, va fi intensificată şi extinsă la nivelele superioare de decizie.
 • Intensificarea implicării României în Balcanii de Vest (prin susţinerea, în cadrul UE şi prin expertiză acordată în plan bilateral, a perspectivei europene a statelor din această regiune) şi cu precădere în Vecinătatea Estică – zona extinsă a Mării Negre, în Caucazul de Sud şi Asia Centrală. Aceasta trebuie să răspundă atât potenţialului de dezvoltare a relaţiilor dintre UE şi partenerii săi, cât şi provocărilor speciale pe care le indică aceste vecinătăţi.
 • Implicarea mult mai activă a tuturor instituţiilor româneşti, atât în procesul de stabilizare a situaţiei din Siria şi Irak, cât şi în perioada de reconstrucţie post-conflict.
 • În raport cu statele Caucazului de Sud şi Asia Centrală, România va urmări menţinerea şi consolidarea cursului ascendent în dialogul politic al României în regiune:
  • Parteneriatul strategic cu Azerbaidjan va fi promovat în continuare cu prioritate.
  • România va continua să sprijine aspiraţiile europene şi euroatlantice ale Georgiei.
 • Stabilizarea unei relaţii predictibile, pragmatice, în paradigma constructivă corespunzătoare intereselor comune cu Federaţia Rusă. România va continua să încurajeze şi să promoveze dialogul în cadrul Consiliului de Parteneriat Permanent UE-Rusia şi va folosi inclusiv oportunităţile create de Parteneriatul pentru Modernizare dintre Uniunea Europeană şi Rusia.
 • Dezvoltarea dimensiunii economice a politicii externe româneşti, atât prin susţinerea prezenţei firmelor româneşti la nivel global, cât şi pentru atragerea de investiţii în România, cu accent pe semnalarea oportunităţilor de afaceri, atragerea de investitori străini, promovarea produselor româneşti.
 • Susţinerea activă a intereselor strategice directe ale României în ceea ce priveşte securitatea energetică. Va fi promovată susţinerea unui ritm alert al interconectărilor de reţele de energie între România şi vecinii ei, precum și atragerea UE într-un proces decizional serios, prin care să se realizeze dezideratul independenței energetice, eliminându-se, astfel, pericolul folosirii coridoarelor de energie ca factor de presiune.

Minorităţi

 • Patriotismul înseamnă cultivarea valorilor naționale, nu impunerea acestora, exaltarea unei superiorități imaginare sau ura față de ceilalți.
 • Națiunea are un proiect și un destin comun și nu se confundă cu o populație amorfă identitar.
 • Națiunea respectă și protejează diversitatea, fără a renunța la propria identitate.

Reforma legislaţiei electorale

 • Mişcarea Populară susține introducerea votului prin corespondență.
Înapoi la toate programele de guvernare